En
قرقره
کابل هوایی

اجرای طرح کارت اعتباری از اول مهر/پایان تامین مالی ۷۵۰۰ بنگاه

اجرای طرح کارت اعتباری از اول مهر/پایان تامین مالی ۷۵۰۰ بنگاه

به

گزارش خبرگزاری مهر، ولیاله سیف یکی از آفتهای اجرای طرحهای نوین نظام بانکی را شتابزدگی عنوان کرد و گفت: تجربه نشان میدهد  یکی از اصلیترین مشکلات در خصوص ایدههای تازه، شتابزدگی و رقابتزدگی (فضای رقابتی) میان بانکها است؛ اما باید به دور از شتابزدگی، کارتهای اعتباری، جایگزین دیگر روشهای تأمین مالی شود.

رئیسکل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت انسجام و هماهنگی میان تمام بخشهای فعال در طرح کارت اعتباری افزود: لازم است بخش نظارت، اعتباری و نیز بخش فناوری اطلاعات بانکها با انسجام هر چه بیشتر و با توجه به دستورالعمل تهیه شده، به اجرای مطلوب این طرح کمک کنند. همچنین در اجرای این طرح، از نظرات کارشناسانه شبکه بانکی استقبال میشود؛ چرا که به این واسطه میتوان به افکار عمومی و انتظارات مردم پاسخ گفت.

وی تصریح کرد: اجرایی شدن طرح کارت اعتباری در کشور، هزینههای تشکیل پرونده در بانکها را کاهش میدهد و برخی شبهات در خصوص عملیات بانکی را از بین میبرد؛ در این میان نظام بانکی باید سعی کند در ارائه محصولات و خدمات خود، تحول به وجود آورده، خلاقیت و نوآوری را مدنظر قرار دهد و به روشهای جمعآوری منابع با مقاصد مشخص روی آورد.

سیف همچنین ضمن تشکر از اهتمام نظام بانکی برای حمایت از تولید و صنعت گفت: براساس پیشبینیها، رقم تسهیلات پرداختی به بخشهای اقتصادی در سال جاری به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان میرسد که از این میان، مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات میتواند چرخ ۷۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط را به حرکت در آورد. این رقم با توجه به مبلغ کل تسهیلات اعطایی، رقم سنگینی نخواهد بود و نظام بانکی کشور تا پایان شهریور، تامین مالی ۷۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط را به اتمام میرساند.