En
قرقره
کابل هوایی

بازگشت رونق به اقتصاد ایران با توسعه بورس کالا

بازگشت رونق به اقتصاد ایران با توسعه بورس کالا

عضو

کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مزایای بورس کالا برای ارائه محصولات کشاورزی، گفت: ارائه اوراق سلف موازی گندم میتواند به معضل کمبود نقدینگی در کشور کمک کند. عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مزایای بورس کالا برای ارائه محصولات کشاورزی، گفت: ارائه اوراق سلف موازی گندم میتواند به معضل کمبود نقدینگی در کشور کمک کند. به گزارش «سنا» و به نقل از بورس کالا، عبدالله حاتمیان، تقویت بورس کالا را در رونق اقتصادی کشور و تولید ملی موثر دانست و گفت: بنده معتقدم که طی سالهای اخیر، بورس کالا توانسته با ایجاد یک فضای رقابتی و شفاف در راستای حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان قدمی بردارد.

وی با بیان اینکه بورس کالا توانسته است جای خالی هلدینگی برای رقابتی شدن محصولات داخلی را پر کند، اظهارکرد: بورس کالا میتواند نقش موثری در ارائه محصولات کشاورزی برای رقابت و ارتقای سطح اقتصاد کشاورزان ایجاد کند که به نظر بنده باید حمایتهای لازم از سوی دستگاههای اجرایی و ذیربط از این امر صورت گیرد. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در ادامه به مزایای ایجاد بورس کالا در اقتصاد ملی اشاره و تصریح کرد: مهمترین مزیت بورس کالا نسبت به دیگر بازارها این است که این بورس متشکل و سازمانیافته، قانونمند، قابل نظارت، شفاف و عادلانه است. حاتمیان همچنین شرایط عادلانه برای رقابت و کمهزینه بودن را نیز از دیگر مزیتهای بورس کالا دانست.

 

جبران کمبود نقدینگی دولت با حمایت بورس کالا

وی با بیان اینکه بورس کالا میتواند در تامین مالی بخش کشاورزی کشور نقش موثری ایفا کند، افزود: با توجه به اینکه در شرایطی قرار داریم که دولت همواره از کمبود نقدینگی در بازار رنج میبرد، بورس کالا و تقویت آن میتواند به دولت در جبران کمبود نقدینگی کمک بسزایی داشته باشد. نمونه این اقدام را در رابطه با اوراق سلف موازی گندم شاهد بودیم که بورس کالا با این اقدام به معضل کمبود نقدینگی هم کمک کرد و در کنار آن مشکلات گندمکاران مرتفع شد.