En
قرقره
کابل هوایی

کابل خودنگهدار شش رشته

این نوع کابل ها ، معمولاً از سه رشته سیم با سطح مقطع یکسان به عنوان فاز ، یک رشته سیم به عنوان نول ، یک رشته سیم به عنوان روشنایی و یک رشته سیم نگهدارنده تشکیل می شود . نحوه مشخص کردن سایز و نوع کابل خود نگهدار به شکل زیر می باشد :
mm ² ( مسنجر ) - ( نول ) + ( روشنایی ) + ( فاز ) 3x
جنس هادی ها ( فاز ، نول و روشنایی )  از آلومینیوم و جنس نگهدارنده ، فولاد گالوانیزه می باشد . تمامی رشته ها با مواد XLPE ( از خانواده پلی اتیلن ) به رنگ مشکی که دارای ویژگی های کاربردی بهتری نسبت به PVC می باشد عایق شده و پس از عایق شدن در اتاق بخار تحت دما و فشار بالا کراس لینک می شوند. عمل کراس لینک در بهبود خواص الکتریکی، مکانیکی و مقاوم بودن در برابر اشعه فرا بنفش کابل تاثیر به سزایی دارد . در کابل خود نگهدار رشته نگهدارنده عهده دار تحمل تمام نیروهای مکانیکی است . در کابلهای پنج سیمه می توان رشته نول با مسنجر را تواما با استفاده از آلومینیوم آلیاژی و یا به شکل ACSR استفاده کرد.