طبق گزارش روابط عمومی شرکت سیم راد سما، پروژه های پویش از نیمه دوم سال 1398 با هدف خدمتگزاری به مردم و کمک به ساختن ایرانی آبادتر آغاز شده و در سال جاری نیز همچنان به طور مستمر برگزار می شود.

در آئین برگزاری یکی از جلسات این مراسم با مناسبت تجلیل از استان ها، سازمان ها و شرکت های فعال در بخش تولید تجهیزات و پیمانکاری اجرای طرح های پویش الف-ب ایران جناب آقای مجتبی شیشه گر، مدیر عامل محترم شرکت سیم راد سما، از جناب آقای دکتر اردکانیان مقام محترم عالی وزارت نیرو  لوح تقدیر و قدردانی دریافت کردند.

whatsapp