پیشنویس قیمت گذاری فولاد و محصولات در دستورالعمل جدید …

در نظر گرفتن پایه قیمت ارزان برای شمش فولاد (بعضا تا ۶۰ درصد قیمت جهانی) و محدودکردن سقف قیمت برای معاملات در بورس کالا

نرخ دلار نیز حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد پایین تر از نیما و  برابر با میانگین موزون سنا (۲۶ هزار تومان امروز) تعیین شده است

کامودیتی این موضوع باعث دو نرخی شدن قیمت بورس و بازار آزاد شده و ضمن کاهش نقش موثر بورس کالا در تعیین قیمت،  تقاضای خرید داخلی را به شدت بالا خواهد برد.

whatsapp