آمار هفتگی شورای نظارت بر معاملات سلف آمریکا CFTC نشان میدهد که سرمایه گذاران این کشور برای دومین هفته متوالی، اقدام به کاهش تعداد قراردادهای خرید مس به میزان 13.7 هزار واحد کرده و آن را در مجموع به 54.1 هزار قرارداد خرید Long رسانده اند ، البته این میزان با توجه به حجم بالای خرید [بالاترین از سال 2018] همچنان قابل توجه بوده و محرک قیمت مس خواهد بود.

whatsapp