جهت اطلاع، آمار شورای نظارت بر معاملات سلف آمریکا  CFTC نشان میدهد که از تعداد قراردادهای فروش Short دلار آمریکا در هفته گذشته به میزان 11%-? کاسته شده و در مجموع حالا به 31 میلیارد دلار میرسد.

این موضوع میتواند محرک دلار در هفته جاری باشد … البته حساسیت این داده به وضعیت سلامتی ترامپ و کرونا ارتباط زیادی دارد … جلو افتادن بایدن نسبت به رقیب جمهوری خواه خود، میتواند تضعیف کننده دلار باشد.

whatsapp