رشد تولید شرکتهای بزرگ زنجیره معدن و صنایع معدنی

رشد مطلوب تولید شرکتهای بزرگ زنجیره معدن و صنایع معدنی در شهریورماه 1399 ?آلومینیم 84%+⏫ #فایرا 16%+ #المهدی 108%+ #هرمزال 124%+ ?کنسانتره آهن 6%+ #فخوز سناباد 37%+ #میدکو 37%+ #کنور 31%+ ?گندله 23%+⏫ #فولاد مبارکه 18%+ #میدکو 42%+…

رشد محسوس خرید فلزات در آمریکا

شورای نظارت بر معاملات سلف آمریکا CFTC میگوید جهت گیری ورود سرمایه به حوزه کامودیتی همچنان مثبت است ... تعداد موقعیتهای خرید فلزات این هفته با رشد 10.2%+⏫ و یا 27597+ قراردادی به رکورد 296.6 هزار قرارداد خرید Long رسیده و لذا قیمتها همچنان صعودی خ…

افزایش عرضه و کاهش قیمت گاز در آمریکا

آمار وزارت انرژی آمریکا نشان میدهد که موجودی مخازن گاز این کشور در پایان هفته گذشته با رشد 76 میلیارد فوت مکعبی به 3756 رسیده که 12%+ بیش از میانگین موجودی 5 سال گذشته است، لذا بازار گاز طبیعی در آمریکا مازاد عرضه داشته و چاره ای بجز تخفیف و …

کاهش تعداد قراردادهای خرید مس در آمریکا

آمار هفتگی شورای نظارت بر معاملات سلف آمریکا CFTC نشان میدهد که سرمایه گذاران این کشور برای دومین هفته متوالی، اقدام به کاهش تعداد قراردادهای خرید مس به میزان 13.7 هزار واحد کرده و آن را در مجموع به 54.1 هزار قرارداد خرید Long رسانده اند ، البته این میزا…

کاهش تعداد قراردادهای فروش Short دلار آمریکا

جهت اطلاع، آمار شورای نظارت بر معاملات سلف آمریکا  CFTC نشان میدهد که از تعداد قراردادهای فروش Short دلار آمریکا در هفته گذشته به میزان 11%-? کاسته شده و در مجموع حالا به 31 میلیارد دلار میرسد. این موضوع میتواند محرک دلار در هفته جاری باشد ..…