استاندارد ها و گواهینامه ها

برای مشاهده تصاویر گواهینامه ها و استاندارهای شرکت سیم راد سما، با کیفیت بالا لطفا روی هر تصویر کلیک نمائید.

گواهینامه حصول استاندارد 1

گواهینامه حصول استاندارد 2

گواهینامه حصول استاندارد 3

گواهینامه حصول استاندارد 4

گواهینامه حصول استاندارد 5

گواهینامه حصول استاندارد 6