دفتر مرکزی

آدرس : تهران - خیابان فردوسی جنوبی - پلاک 8 - مجتمع سیم راد سما / کد پستی 1136945918

تلفن: 0000 76 66 21 98+

پست الکترونیکی : info@simrodsama.com

کارخانه

آدرس: استان سمنان، منطقه صنعتی ایوانکی / کد پستی : 3593147833

شماره تماس : 3232 3458 23 98+

ارتباط با ما

برای تماس با ما می توانید از فرم استفاده کنید

    whatsapp