قیمت روز آلومینیوم

2135.826

2023-09-08 00:00:00

کابل های فشار ضعیف

کابلهای فشارضعیف یا به طور مختصر کابلهای LV ، کابلهایی هستند که در بازه ولتاژی (1.2) 06/1 و (3.6) 1.8/3 کیلوولت استفاده میشوند.

کابل های هوایی

استفاده این کابلها در فضای باز بوده و غالب جنس هادی این نوع کابلها ، آلومینیوم می باشد.

محصولات مورد نیاز صنایع فولاد

شامل کک نفتی، بریکت اکسیژن زدا، وایرهای مغزدار، نیم کره

مفتول (راد) آلومینیومی

راد يا مفتول آلومينيومي با استفاده از ذوب شمش هاي آلومينيومي

whatsapp