وایرکات آلومینیومی (چیپس)


گرانول (چیپس) آلومینیوم در قطرهای  9.5mm و  12 mm، به وزن  3-5 gr  و به طول    1.5 – 2.5 cm ( که بر اساس نیاز مشتری قابل تغییر می باشند ) در صنعت فولاد به عنوان اکسیژن زدا مصرف می شود .

در فرایند فولاد سازی نیاز به حذف اکسیژن محلول در فولاد مذاب می باشد . آلومینیوم و سیلیسیم مهمترین مواد اکسیژن زدا می باشند .

نقش آلومینیوم علاوه بر اکسیژن زدایی :

  • افزایش تافنس
  • کنترل اندازه دانه
  • دمای ذوب660 درجه سانتیگراد
  • دمای جوش 2470 درجه سانتیگراد
  • چگالی مذاب 3 گرم بر سانتیمتر مکعب
  • چگالی جامد 7 گرم بر سانتیمتر مکعب

بسته بندی گرانول ( چیپس) آلومینیوم :

گرانول های تولیدی شرکت بر اساس خلوص مورد نیاز مشتری تهیه و در10 – 12 kg Bag  یا در 1000 kg Big Bag عرضه می گردند .

لازم به ذکر است در صورت نیاز و سفارش مشتری وزن و نوع بسته بندی قابل تغییر می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

whatsapp