آزمایشگاه کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت شرکت سیم راد سما، در راستای خط مشی سازمان و مشتری مداری وظیفه حراست از تولید محصولات کارخانه را بر عهده دارد که با پایش و بازرسی مواد اولیه ورودی به کارخانه و همچنین بازرسی مواد اولیه ورودی به کارخانه و همچنین بازرسی محصول حین تولید و بازرسی و آزمون محصول نهایی به این امر می پردازد. فرآیند بازرسی کنترل کیفیت به سه بخش اصلی تقسیم می شود:

  • بازرسی مواد اولیه
  • بازرسی در حین فرآیند تولید
  • بازرسی محصول نهایی

بازرسی مواد اولیه

واحد کنترل کیفیت کلیه مواد اولیه ورودی به کارخانه را اعم از شمش آلومینیوم، فولاد گالوانیزه، مواد پلی اتیلن، قرره، پالت و … به محض ورود به کارخانه مورد بازرسی قرار داده و آزمون ها و بررسی های مربوطه را مطابق استانداردهای بین المللی بر روی مواد اولیه انجام می دهد.

بررسی در حین فرآیند

شرکت سیم راد سما با ایجاد ایستگاه های بازرسی کنترل کیفیت در سالن های تولید این مجموعه توانسته که فرآیند بازرسی محصول در حین تولید را به نحو احسن انجام دهد.

واحد کنترل کیفیت در کلیه فرآیندها از قبیل تولید راد آلومینیوم، مفتول سایز شده، هادی سازی، روکش و تولید کابل به کمک ایستگاه های بازرسی که مجهز به وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی متناسب با این فرآیند هستند. نسبت به بازرسی و آزمون محصول تولیدی اشراف کامل داشته و با نهایت دقت فرآیند تولید کارخانه را رصد می کند.

بازرسی محصول نهایی

علاوه بر آزمون ها و بررسی های انجام شده در حین تولید، بر روی محصول مجددا بررسی ها و آزمون های نهایی صورت می گیرد و در نهایت با تایید واحد کنترل کیفیت وارد انبار محصولات می شود.

آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت سیم راد سما مجهز به تجهیزات روز دنیا بوده و توانایی انجام انواع آزمایشات متالوژی، الکتریکال و مکانیکال و همچنین انواع آزمایشات مربوط به عایق ها و روکش ها با آمیزه های مختلف را در چهارچوب استانداردهای بین المللی و ملی را دارد.

افتخار واحد کنترل کیفیت شرکت سیم راد سما حفاظت از برند سیم راد سما می باشد.

whatsapp