قطع اتصال قیمت کامودیتیها با دلار عملا طی 2 هفته اخیر در دولت کلید خورده و در مورد فولاد اجرایی شده است/

مطابق تصویر … قیمت دلار بورس کالا برای بیلت فولاد خوزستان فخوز با دستور اصلاح 12%-? دلار از 27272 به 23953 تومان کاهش یافته و عامل افت قیمت شمش از 11.1 میلیون تومان به 9.76 میلیون تومان شده تا ذینفعان پایین دست شامل تولیدکننده های میلگرد را راضی کند … این در حالی است که قیمت دلار سنا در همین بازه از 28500 به 29200 افزایش پیدا کرد و قیمت جهانی فولاد نیز صعودی بوده است.

کامودیتی این اقدامات در قالب مقررات جدید از سوی کمیته تنظیم بازار فولاد صمت صورت میگیرد که البته باعث نگرانی بوده و در صورت ادامه، عامل افت فروش و سودآوری شرکتهای حوزه معدن و صنایع معدنی و پتروشیمی خواهد شد … دقت کنیم که تعیین نرخ دلار غیرشفاف برای کامودیتیها، عامل تحریک تقاضای داخلی و افت صادرات شده و در میان مدت باعث افزایش دلار #سنا و زیان به بخشهای اقتصادی مختلف خواهد شد
فعالان بازار با توجه به ریسک جداسازی اتصال قیمت کامودیتیها به دلار … اقدامات پیش گیرانه را مدنظر قرار دهند.

whatsapp