عملکرد صادرات شرکتهای بزرگ فولادساز نشان از تداوم کاهش صادرات این حوزه ناشی از رشد تقاضای داخلی و سیاستهای #صمت در تنظیم بازار دارد.

عملکرد صادرات شهریورماه این گروه افت 20%-? داشته و در مجموع نیمه اول سال نیز افت 32%-? دارد ? فولاد خوزستان #فخوز با افت 43%-? همراه با #فولاد مبارکه 14%-? و #ذوب آهن اصفهان 16%-? بیشترین تاثیر را در افت صادرات ماه گذشته داشته اند.

#کاوه جنوب با رشد 85%+⏫ به همراه چادرملو #کچاد 46%+⏫ نیز شاهد بیشترین رشد است.

#کامودیتی افت صادرات فولاد ایران میتواند ضمن تشدید بحران ارزی کشور، باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی کشور بعنوان دهمین تولیدکننده فولاد دنیا نیز بشود و جالب اینکه #هند به سرعت در حال استفاده از این فرصت و جذب مشتریان صادراتی ایران است!

whatsapp