آمار وزارت انرژی آمریکا نشان میدهد که موجودی مخازن گاز این کشور در پایان هفته گذشته با رشد 76 میلیارد فوت مکعبی به 3756 رسیده که 12%+ بیش از میانگین موجودی 5 سال گذشته است، لذا بازار گاز طبیعی در آمریکا مازاد عرضه داشته و چاره ای بجز تخفیف و افت قیمت ندارد!

نفت 8.15%-?36.97$

?صادرات نفت عربستان در ماه سپتامبر با رشد 500 هزار بشکه ای روزانه به 6.2 میلیون بشکه در روز رسیده که بالاترین سطح 4 ماه اخیر است.

?شاخص PMI تولید آمریکا رقم 55.4 را برای ماه سپتامبر نشان میدهد که کمتر از انتظار 56.4 اقتصاددانان و 56 ماه قبل بوده و سیگنال کاهش سرعت فعالیتهای اقتصادی نسبت به حدانتظار را میدهد (تقاضای کمتر نفت)

? بیکرهیوز میگوید تعداد دکلهای چاه نفت آمریکا با رشد 6 حلقه ای به 189 رسیده و برای هفته دوم، صعودی است که سیگنال رسیدن تولید نفت به کف و رشد در ادامه را داده و عامل فشار بر قیمت نفت است!
?ابتلای ترامپ به کرونا از عوامل دیگر افت قیمت نفت در هفته گذشته است.

whatsapp