هادی هوايی AAC


جدول مشخصات فنی

هادی‌های تمام آلومینیومی شامل سیم‌هایی از آلومینیوم خالص سری۱۳۵۰ می‌باشند ( آلیاژ ۱۳۵۰ بسیار رسانا بوده و از شکل پذیری خوبی برخوردار است و منجر به استفاده از آن در الکترونیک می شود)، این هادی ها كه بصورت یك یا چند لایه به‌دور یك سیم مركزی با سطح مقطع گرد بافته‌شده‌اند. هر لایه نسبت به لایة قبلی خود دارای تعداد ۶ رشته بیشتر می‌باشد. قابلیت انعطاف‌پذیری بالای این هادی‌ها سبب شده تا تعداد لایه‌ها دریك سطح مقطع خاص افزایش یابد. هادی‌های AAC مطابق با الزامات استانداردASTM B۲۳۰ و ASTM B۲۳۱ تولید می‌گردند.
این هادی‌ها عموماً با تعداد رشته‌های 7،19،37،61،91طراحی می‌گردند.

كلاس AA برای هادی‌های بدون روكش مورد استفاده در خطوط هوایی كاربرد دارد. جهت لایة خارجی در این هادی‌ها راستگرد بوده و معمولاً در هر لایه عكس لایة دیگر می‌باشد.

خصوصیات

وزن كم در این محصول یعنی هزینه كمتر طول واحد هادی، جابجایی آسان‌تر در نصب، كاهش اتصالات پیچیده، این هادی‌ها را از نظر اقتصادی مقرون به‌صرفه نموده‌است.

هادی‌های تمام آلومینیومی مقاومت به خوردگی بالایی را بصورت ذاتی دارا بوده كه این ویژگی بدلیل ساختار متجانس  این هادی‌ها می‌باشد.

موارد مورد استفاده

هادی‌های تمام آلومینیومی ۱۳۵۰ ، جهت استفاده در خطوط هوایی توزیع و انتقال در شرایطی که فاصله تیرهای برق به هم نزدیک بوده و استحكام بالا و تحمل حرارتی بالاتر در مقایسه با هادی‌های ACSS و ACSR و یا سایر انواع هادی‌ها، جزئی از پارامتر‌های طراحی نبوده و جریان دهی هادی مهمتر باشد ، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

whatsapp