بریکت اکسیژن زدا


 

امروزه تولید فولاد تمییز ، از جمله اهداف کارخانجات فولاد سازی مدرن بوده و فرآیندهای متالوژی ثانویه نقش کلیدی دارند . بنابراین در عملیات درون پاتیل که جهت کنترل سرباره صورت می پذیرد ، اگر بتوان یک سرباره مصنوعی ایجاد کرد که قادر باشد محصولات حاصل از اکسیژن زدایی را جذب کرده و از فولاد در برابر اکسید شدن مجدد حفاظت نماید و در صورت لزوم از آن گوگرد زدایی کند ، می توان به هدف تولید تمییز دست پیدا کرد  .

 بریکت اکسیژن زدا

بریکت اکسیژن زدا علاوه بر حذف اکسیژن موجبات ایجاد سرباره سیال و احیایی و حذف آخال های شناور در مذاب، و همچنین افزایش راندمان فروآلیاژها را فراهم می نماید.
بریکت اکسیژن زدا با دارا بودن بیش از ۵۰ درصد آلومینیوم قیمتی کمتر از نصف شمش آلومینیوم داشته و به دلیل چگالی مناسب (جهت حضور در فاز سرباره) و همچنین شکل فیزیکی بهینه تاثیرگذاری بیشتر از متریال های مشابه آلومینیوم داشته و به دلیل ترکیب شیمیایی مهندسی شده علاوه بر اکسیژن زدایی، گوگرد زدایی نیز در حین استفاده از این ماده صورت می گیرد. بریکت اکسیژن زدا با نامهای بریکت آلومینیوم، ماده اکسیژن زدا نیز شناخته می شود.

مزایای بریکت اکسیژن زدا

بریکت اکسیژن زدا به دلیل شکل ظاهری همگن و یکسان و ترکیبات مهندسی شده دارای مزایای زیادی می باشد از جمله :

 • دارا بودن کلیه خواص مفید آلومینیوم
 • راندمان بیشتر از آلومینیوم به دلیل عدم اکسیداسیون با اکسیژن محیط
 • وارد شدن به سرباره به دلیل دانسیته بیشتر از آلومینیوم
 • قابلیت انحلال و هموژن شدن مناسب اکسیژن زدا در مذاب فولاد
 • قابلیت شناوری مناسب اکسیدهای تولید شده در مذاب و جذب توسط سرباره
 • قیمت پایین تر بریکت اکسیژن زدا و بازدهی مناسب اقتصادی نسبت به آلومینیوم
 • بریکت اکسیژن زدا به صورت چشمگیری FeO و MnO موجود در سرباره را کاهش می دهد.
 • عناصر آلیاژی اکسید شده در فاز سرباره را احیاء می کند و آنها را به فاز مذاب باز می گرداند.
 • سرباره ای سیال و مناسب ایجاد می کند.
 • بازیسیته سرباره را بهبود بخشیده و موجب افزایش عمر خط سرباره در نسوز پاتیل می شود. بر خلاف آلومینیوم سریعا با اکسیژن محیط واکنش نداده و اکسید نمی شود.
 • به دلیل دارا بودن چگالی مناسب ، در فاز سرباره قرار گرفته و در نتیجه حداکثر راندمان را از خود نشان می دهد.
 • هیچگونه دود و بو ایجاد نمی کند و برای پرسنل واحد تولید و همچنین محیط زیست خطر و زیانی ندارد.
 • بر خلاف آلومینیوم در حین استفاده ، نور آزار دهنده تولید نمی کند.
 • به دلیل دارا بودن شکل یکسان و مشخص، قابلیت ذخیره سازی در سیلوی مواد(Bin) را دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

whatsapp